182590109_47e8c7f827.jpg

?NE JÁTSSZUK A FELN?TTET,

DE JÁTSSZANAK A FELN?TTEK!?

Csapatjátékokból álló mini tréningek a Forlong Bt.-től

Mini tréning ? maximális élvezet

Ha nem akar, ha nincs ideje egy egész napos tréninget megrendelni, szívesen állunk rendelkezésére mini tréningjeikkel, ahol 2-3 órás csapatépítő játékokkal tanítjuk, formáljuk és frissítjük a résztvevőket.

A csapatjátékok arra is alkalmasak, hogy kiegészítsenek, feldobjanak egy megbeszélést, előre megalapozzák egy meeting jó hangulatát, a

vagy levezethetnek egy nehéz napot.

Az ön dolga csupán az, hogy átgondolja, milyen fő témára, problémára helyezi a hangsúlyt, mi pedig játékot javaslunk hozzá készletünkből. A játék utáni feldolgozó megbeszélést is szívesen koordináljuk, vagy az Önök igényei alapján vállalunk belőle részt.

Mikor nem javasoljuk a mini tréning csapatjátékait?

Ha egy konkrét konfliktus vagy probléma leköti munkatársai figyelmét, nehezen adják át magukat a játék és a játékos feladatmegoldás örömének. Ilyen esetekben inkább a csapatcoachingra épülő tréningünket ajánljuk, amely egyszerre tartalmaz problémamegbeszélő, kommunikációs blokkokat és energizáló, hangulatos csapatépítő játékokat.

MINI TRÉNINGJEINK KÍNÁLATA

LESZÁLLÓPÁLYÁK

Időszükséglet: kb. 1 óra.

Létszám: 4-28 fő, 2-4 fős csapatokban.

A csapatoknak helikopter-leszállópályákat kell építeniük a lehető legnagyobb értékben, előre megadott alapanyagokból.

A játék olyan helyzet modellezésére szolgál, ahol a csapatoknak önálló feladatuk van, miközben közösen kell profitot termelniük, amely a csapatok profitjainak összege lesz.

Mire törekedjenek a csapatok: a saját vagy a céges profit növelésére? Vajon megjelenik-e egy ?karmester?? A játék időre megy ? hisz az idő pénz!

Tanulási lehetőségek a játék során

O Üzleti lehetőségek megteremtésének módjai

O Személyes felelősségvállalás és bizalom mások munkája iránt

O A feladatértelmezés fontossága időnyomás alatt

O A csapatok közötti kommunikáció és az együttműködés fontossága

O Időbeosztás, időkihasználás, kompromisszum keresés

O A kreativitás és a kivitelezhetőség egyensúlyának megtalálása

O Tárgyalástechnikai alapok

FLÚGOS FUTAM

Időszükséglet: kb. 1,5 óra.

Létszám: 4-20 fő, 2-4 fős csapatokban.

A játék elsősorban olyan helyzet modellezésére szolgál, ahol az egyes csapatoknak a másiktól kapott információkból, tervekből kell dolgozniuk. Mennyire függ a siker az egyes csapatoktól és az együttműködésüktől?

Tanulási lehetőségek a játék során

O Időbeosztás, időkihasználás, kompromisszum keresés

O A közös megbeszélések dinamikája, a csapatrészeken belüli tudások, tapasztalatok kiaknázása

O A kivitelezők fejével való gondolkodás

O A kreativitás és a kivitelezhetőség egyensúlyának megtalálása

O Részlegek közötti együttműködés

O Egyértelmű írásos kommunikáció

O Az ösztönzés hatása a részlegek együttműködésére

FÚRÓTORONY

Időszükséglet: kb. 1,5-2 óra.

Létszám: 7-21 fő.

A játék célja, hogy a résztvevők megismerjék a hatékony team-munka alapvető elemeit: tervezés, kommunikáció, közös munkavégzés az előzetesen kitűzött célok elérése érdekében. A játék során a csapat tagjai egy egyszerű feladaton dolgoznak, amely 3-4 különböző területet is felölel.

Tanulási lehetőségek a játék során

O Miért fontos, hogy időt fordítsunk a feladat teljes egészének megértésére, a célokra és az akadályokra egyaránt? Célok, feladatkörök pontos tisztázása még a munka megkezdése előtt

O A profitorientált gondolkodás

O A tervezés szerepe és fontossága: előzetes tervek és a tervek folyamatos felülvizsgálása

O Az egyes tagok munkájának hatása a csapat többi tagjára

O A vezetői munka kihívásai egy olyan új területen való munkálkodás során, amelyen a vezetőnek nincsenek tapasztalatai

O Csapaton belüli hatékony kommunikáció

O A feladat végrehajtásának kritériumai és azok hatása az eredményességre

KOMMUNIKÁLJ!

Időszükséglet: kb. 1,5 óra.

Létszám: 7-30 fő.

A játék célja, hogy a vezetők csupán szóbeli instrukciókkal irányítsák munkatársaik építőmunkáját, anélkül, hogy vizuális visszacsatolást kapnának.

Tanulási lehetőségek a játék során

O A szóbeli kommunikáció hatékony strukturálása; teljes kép + részletek

O A közös nyelv használatának fontossága

O Az azonos nézőpontok szerepe

O Az átadandó információ mennyisége

O A visszakérdezés fontossága

O A nem verbális kommunikáció szerepe

O A vizuális kommunikáció hiányának megtapasztalása

O A türelem szerepe

O Hogyan tudjuk a kommunikációs partner igényeihez szabni a kommunikációt?

O Megtapasztalni, hogy a kommunikáció értelme a kapott válsz: hiába jó az elképzelésünk, ha azt nem tudjuk egyértelműen átadni


A TENGER URAI

Időszükséglet: kb. 3-4 óra.

Létszám: 9-30 fő.

A játékban csapatok versengenek egymással a lehető legnagyobb nyereség megszerzése érdekében. A tengerből kifogott halak eladása képezi nyereségük alapját, forrásként pedig bankszámla egyenleg, egy hajóflotta és két halászterület áll rendelkezésükre. A csapatok minden évben döntést hoznak arról, hány hajót küldenek ki a tengerre, hány új hajót vesznek más csapatoktól vagy a hajógyárból.

A játék tétje, hogy rádöbbenek-e a csapatok önmaguk és a természet határaira, felismerik-e, mikor és miért kell a versengést együttműködésbe fordítani vagy rohamléptekben haladnak a teljes összeomlás felé a bankszámlaegyenleg növelésének reményében.

Tanulási lehetőségek a játék során:

O Együttműködés a csapaton belül és a csapatok között

O Csapatszerepek felosztása

O A stratégia kidolgozásának és módosításának lehetőségei és szükségszerűsége

O A célok közös értelmezésének fontossága

O Közös döntéshozás időnyomás alatt

O Kommunikáció a csapaton belül és a csapatok között

O A tárgyalási célok meghatározása

O A tárgyalás eszköztárának gyarapítása

O Mások meggyőzése, befolyásolása

DIGITÁLIS KIJELZ?

Időszükséglet: kb. 45 perc.

Létszám: 6-30 fő.

A játék elsősorban olyan helyzet modellezésére szolgál, ahol több csapatnak kell egy folyamatban dolgoznia és csak akkor lesznek sikeresek, ha a saját munkájuk mellett a folyamat eredményességére is törekszenek. Ezt elméletben minden szereplő tudja, de mi gátolja a megvalósítást?

Tanulási lehetőségek a játék során

O A feladatértelmezés fontossága stressz helyzetben

O Beidegződött viselkedések, gondolkodásmódok megjelenése stressz helyzetben

O A magunkra optimalizálás a tudattalan hozzáértés szintjére került a ?hagyományosan? működő szervezetekben


CSAPATTÁRS

Időszükséglet: kb. 1 óra.

Létszám: 12-24 fő.

A játék célja az együttműködés és a versengés dinamikájának megtapasztalása a csapaton belül és a csapatok között.

Tanulási lehetőségek a játék során

O A csapatstratégia rugalmas változtatása a körülmények függvényében

O Az egyéni ösztönzés hatása a csapaton belüli munkára

O A túlfűtött egyéni ambíciók hatása a csapatmunkára

O A versennyel és az együttműködéssel kapcsolatos egyéni attitűdök hatása a csapat teljesítményére

A CÉL ACÉL!

Időszükséglet: kb. 1 óra.

Létszám: 7-60 fő.

A játékban a résztvevők a célkitűzés lépéseit, kritériumait gyakorolhatják, majd a célok megvalósítására tett kísérletek után összehasonlíthatják céljaikat az elért eredményekkel. Érdemes biztosra menni? Vagy inkább kockáztassunk? Alacsony célt tűzzünk ki vagy inkább magasat? A célkitűzés súlyos feladatát tovább bonyolítja, hogy a csapatok közötti versenyben is helyt kell állniuk a résztvevőknek.

Tanulási lehetőségek a játék során

O Reális, közös célkitűzés

O Közös döntéshozás

O Folyamatos fejlődés

O Az eredmények hatása a következő célkitűzésekre

O Az egyéni célok hozzáigazítása a csapat célokhoz


EGYSZER VOLT RT.

Időszükséglet: kb. 2,5 óra.

Létszám: 9-30 fő.

A játék egy háromlépcsős szervezet működését és kommunikációját modellezi. A szervezet egységei el vannak zárva egymástól, csupán írásban érintkezhetnek. A felső vezetés utasításokat ad, a munkások végrehajtanak, a középvezetés pedig a haját tépi. Miért nem sikerül az utasításba adott egyszerű feladat teljesítése határidőre? Ki a hibás? Ki, mit vétett? És miért kommunikálunk olyan hatástalanul?

Tanulási lehetőségek a játék során

O A célok tiszta definiálása és kommunikálása, illetve mindezek hiányának hatása a különböző csoportok szemléletére, véleményére, ítéleteire

O Tipikus viselkedések és ítéletek megjelenése a munkavégzés során

O Sémák a szerepekről

O Mentális modellek

O Hiányosságok a közös értelmezésben, a kulcsfeladatok megvalósításában és az időbeosztásban az egész szervezetben

O A fontossági sorrend szerepe vagy hiánya

O A játék kiemelt területe az információáramlás, illetve annak hiányos volta, bemutatva, hogy milyen szükségszerűségek vezetnek ? nagy cégek esetében ? a kommunikáció kisiklásához, s ennek következtében a frusztráció eluralkodásához, a morál pusztulásához

DARU, DE NEM MADÁR

Időszükséglet: kb. 1,5 óra.

Létszám: 9-30 fő.

A játék során a vezető irányításával egy különböző kritériumoknak megfelelő szerkezetet kell elkészíteni, dokumentálni. A résztvevők előtt ? miközben versenyt futnak az idővel ? számos megoldásra váró feladat és probléma vár.

Tanulási lehetőségek a játék során

O A feladat közös értelmezésének fontossága

O Feladat végrehajtás korlátozott időkeretek között

O Kritériumrendszerek felállítása, tisztása

O A vizuális kommunikáció fontossága

Rövid és izgalmas játékaink sorozata alkotja a ?Szabadon a csapatom? című képzésünket.

Forlong Bt. Héder Sándor 06-30-9578-515, e-mail: forlong@t-online.hu

Megosztás:
FacebookLinkedInTwitterGoogle+WhatsAppBlogger PostEmail