Aktív tanulás
Az aktív tanulás olyan folyamat, amelynek során a hallgatók nem csupán ülnek és csendben hallgatnak, hanem beszélgetésekben, kérdés-felelet blokkokban és munkáltató feladatokban vesznek részt.

Asszertivitás
Az asszertivitás egy attitűd, egy viszonyulási mód, melynek jellemzői:

 • Van célom.
 • Tisztában vagyok értékeimmel és minden megnyilvánulásomban azokat képviselem.
 • Tudom, hogy célomat mikor, hol, milyen környezetben kívánom elérni.
 • A célom eléréséhez vezető úton tiszteletben tartom mások céljait, értékeit, jogait.
 • Hajlandó vagyok, sőt kötelezőnek is vélem, hogy célomról beszéljek.
 • Illeszteni akarom a kommunikációmat a környezetemhez.
 • Tisztában vagyok azzal, hogy társas tevékenységre van szükségem a mellettem lévőtől.
 • Nem fegyvereket, hanem eszközöket választok.

BATNA/TELA
Best alternative to a negotiated agreement /A tárgyalásos egyezség legjobb alternatívája
Azoknak a lehetőségeknek a tárháza, amelyek a tárgyaló rendelkezésére állnak, ha nem sikerül megegyezésre jutnia partnerével.
A fogalmat Roger Fisher és William Ury alkotta meg Getting to Yes, (Guernsey, Channel Islends, 1987.) című könyvében.

Belső béke
A belső béke egy mentálisan és spirituálisan békés állapot, amelyben elég tudásunk és bölcsességünk van ahhoz, hogy szembenézzünk a problémákkal vagy a stresszel. “A belső békén keresztül maga a világbéke is elérhető. Az egyén felelőssége teljesen egyértelmű ebben: a béke légkörét először magunkban kell megteremtenünk, majd ki kell terjesztenünk családunkra, közösségünkre s végül a világra.” Dalai Láma

Boldogság
Az öröm, a megelégedettség, a pozitív jóllét élménye, mely együtt jár azzal az érzéssel, hogy az élet jó, értelmes és érdemes élni. Forrás: Lyubomirsky, Sonja: Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Ursus Libris, 2008.

Bölcsesség
Russel L. Ackoff szerint akkor vagyunk bölcsek, amikor tudatában vagyunk cselekedeteink, illetve elmaradt cselekedeteink hosszú távú következményeinek. Értékeljük ezeket a következményeket és hajlandóak vagyunk a változásra. http://en.wikipedia.org/wiki/Russell_L._Ackoff

Coaching
A coaching kommunikatív folyamat coach és coachee között. A coachee az a személy, aki részt vesz a folyamatban, azzal a céllal, hogy képességeit (kapacitását önmagához mérten) legmagasabb szinten tudja megvalósítani, belső egyensúlyának megőrzése mellett. A coachingot fontos elválasztani a jogi vagy üzleti tanácsadástól. A coaching az élsportoló-modellhez hasonlítható, azaz kiváló képességű emberek hogyan segíthetők ahhoz, hogy még kiválóbbak legyenek. Belső erőforrásaikat és képességeiket még tudatosabban tudják felhasználni, problémákat új módon tudjanak megoldani, új gondolati stratégiákat tudjanak kialakítani. Tudják “frissíteni a rendszert”, elhagyni azokat a gondolati-cselekvési reakciókat, amire már nincs szükségük (bár korábban szükségesek lehettek) és tudjanak új elképzeléseket (víziókat) új gondolati stratégiákkal a konkrét cselekvésig megvalósítani. Mindez új kreatív gondolati “programok” hozzáadásával történik.
Ez a most leírt coaching folyamat legtöbbször a személyiség természetes növekedési folyamata.
(dr. Bíró Gyula http://nlphungaria.hu/http://en.wikipedia.org/wiki/Coaching

Csapat

 • A csapat néhány emberből áll,
 • akiknek képességei kiegészítik egymást,
 • akiknek munkája kölcsönösen függ egymástól,
 • s akik közös célokért dolgoznak,
 • közösen vállalva a felelősséget.

Forrás: Katzenbach, J.R. & Smith, D.K. (1993). The Wisdom of Teams: Creating the High-performance Organization. Boston: Harvard Business School.

Csapatcoaching
A csapatcoaching célja, hogy a csapat eredményessége érdekében fejlessze a tagok együttműködését, egy csapatban való munkálkodását, úgy, hogy miközben a csapat felkészülten és tudatosan figyel saját céljaira, képes legyen a szervezet egészének céljait is figyelembe venni.

A csapatcoaching lehetőséget ad a csapatnak, a csapattagoknak arra, hogy:

 • Összegyűjtsék erőforrásaikat a múltból.
 • Közös értelmezést alakítsanak ki a környezetről, amelyben munkálkodnak.
 • Meghatározzák, hogyan kívánnak együttmunkálkodni a jövőben.

A coaching során a tréner feladata, hogy tudásával, módszereivel, eszközeivel segítse, támogassa, hogy a csapat maga tudja megfogalmazni céljait, problémáit, a siker előtt álló akadályait és azokat maga tudja megoldani. Segítse, hogy a csapattagok fragmentált percepcióiból, gondolkodásából – amellett, hogy mindenki megtarthatja saját identitását – egy közös, koherens jövőkép alakuljon ki.
A tréner feladata továbbá, hogy megismerve a csapatot, egy tervet javasoljon a csapat folyamatos és tudatos fejlesztése érdekében.
(Héder Sándor)

Csapatépítés – teambuilding
A csapatépítés leggyakrabban az üzleti életben használt fogalom, amely különböző típusú aktivitások széles körét foglalja magában, amelyek célja a csapat teljesítményének javítása. Ezen aktivitások egy része egészen egyszerű kapcsolatépítő gyakorlat (mint például a bizalomépítő játékok, közös kirándulások, bowling, stb.) más részük pedig a csapat fejlesztésére irányul (felmérő tesztek, csapatdinamikai játékok). Nagyobb részük e kettő között található. Különböző típusú aktivitások, amelyek célja a csapat teljesítményének javítása a bizalomépítő játékoktól kezdve a közös kirándulásokon át a felmérő tesztek és csapatdinamikai játékok sokaságáig.

Csapatmunka
Több munkatárs végez egy-egy részfeladatot úgy, hogy közben szem előtt tartják a csapattól elvárt eredmény hatékony elérését.

Divergens gondolkodás
Nagy számú ötlet előállítása, amelyek különböznek egymástól. A problémától távolodva halad, különböző irányokba.

Együttműködés
Együttműködés: Önkéntes, többé-kevésbé tudatos folyamat, amelyben egyesítjük képességeinket, erőforrásainkat, annak érdekében, hogy olyan – mindannyiunk számára hasznos – eredményt érjünk el, ami több mint amit egyénileg elérhetünk.
Forrás: Fundamentals of Business Engineering and Management pp393.

Elmetérkép, pókhálóábra – mindmap
A mindmap szavakat, ötleteket, feladatokat tartalmazó ábra, amely egy központi szó vagy ötlet köré van elrendezve és azzal összekapcsolva. Arra használjuk, hogy összegyűjtsük, rendezzük, osztályozzuk és vizuálissá tegyük ötleteinket, ezzel segítve elő a tanulást, a problémamegoldást, a döntéshozást vagy az írást.

Flow (áramlatélmény)
„A tökéletes élmény alapja a flow, vagyis az a jelenség, amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben, hogy minden más eltörpül mellette, az élmény maga lesz olyan élvezetes, hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk, pusztán magáért.” Forrás: Csíkszentmihályi Mihály: Flow. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997.

Funkcionális fixáltság
Mentális gát, amely megakadályozza, hogy egy tárgyat újszerű módon használjunk a probléma megoldásához.

Innováció
Az innováció új termékek, új gyártási módok bevezetését, új piacok megnyitását, új nyersanyagok vagy félkész termékek megszerzését, illetve iparági átszervezését jelenti. (Schumpeter, 1911.)
Innováció = ötlet + kivitelezés + hatékonyság (Héder Sándor)

Kognitív feladatelemzés – Cognitive task analysis (CTA)
Olyan módszer, amely azokat a célokat, döntéseket, ítéleteket vizsgálja, amelyeket a dolgozók munkájuk során használnak.
A CTA célja, hogy megragadjuk, hogyan működik az elme. Azért használjuk, hogy megpróbáljuk megérteni és leírni, hogyan látják a dolgozók azt a munkát, amit a mindennapokban végeznek és hogyan értelmezik az eseményeket. Ha hatékonyan dolgoznak és jól kezelik a komplex helyzeteket, akkor a CTA le kell írja jó teljesítményük alapjait. Ha hibát vétenek, a CTA-nak meg kell magyaráznia, mi okozta a hibát. A CTA megkísérli megragadni, miről gondolkodnak az emberek, mire fordítanak figyelmet, milyen startégiákat használnak döntéshozáskor vagy a problémák felderítésekor, mit akarnak elérni és mit tudnak a folyamatok működéséről.
Forrás: Beth Crandall-Gary Klein-Robert R. Hoffman: Working Minds. MIT Press, Cambridge, 2006. pp: 9.

Komplex, komplexitás
A komplex (azaz összetett) kifejezést gyakran összekeverik a bonyolult kifejezéssel. A két kifejezés közötti különbséget azok eredetével lehet a legjobban megvilágítani. A bonyolult, vagy komplikált kifejezés a latin -plic végződésből származik, amelynek jelentése összehajtani, hajtogatni; míg a komplex a plex kifejezésből, amelynek magyar megfelelője a szőni, fonni. A bonyolult rendszer, tehát egy olyan egység, amelynek egy összetevője van, amelynek részei rejtettek maradnak a szemlélő számára; ezért látja bonyolultnak. A komplex rendszerben a rendszer elemeiből egy új egység jön létre; azok mintegy önálló struktúrát alkotnak.
forrás: http://hu.wikipedia.org/

Konvergens gondolkodás
Az egyetlen helyes választ kereső gondolkodás.

Konzultatív értékesítés
A konzultatív értékesítés abban különbözik a hagyományos értékesítéstől, hogy ennek során az értékesítési szakember minden tudásával segíti ügyfeleit, hogy azok igényeiknek megfelelően vásároljanak.
Az ügyfelek egy része ugyanis – minthogy maximálisan saját munkájára koncentrál – nem ismeri részletesen az előtte álló vásárlási lehetőségeket. Ezek az ügyfelek szakszerű tanácsadást igényelnek az értékesítési szakemberektől. Az ő kiszolgálásuk érdekében született meg a konzultatív értékesítés stratégiája.

Közös tanulás
A csapat azon képességének fejlesztése, mellyel megvalósíthatja az általa kívánt eredményeket.
www.mountainquestinstitute.com/definitions.htm

Kooperálni
annyi, mint saját önérdekünk ellen cselekedni úgy, hogy mindenkinek előnyös, ha néhányan, vagy esetleg mindannyian így cselekszenek. Forrás: Elster, J., 1997. A társadalom fogaskerekei. Budapest: Osiris. 130.

Kreativitás
A davosi fórumon a következő definíciók hangzottak el a kreativitást illetően:
Marissa Mayer, Google kreatív vezető: “A kreativitás egészséges tiszteletlenség a lehetetlennel szemben – kikényszerítő erővel kombinálva. Tűzz ki magas célokat, de fókuszálj!”
Tim Brown, IDEO igazgató: “A kreativitás szikráját az adja, ha a kezdő szemével nézünk a problémákra, és az ötletek megvalósíthatóságát prototípusok gyors kifejlesztésével teszteljük.”
Business Week: “Az üzleti életben a kreativitás nem más, mint terméked vagy céged megkülönböztetése a versenytársakétól.”

Laterális gondolkodás
Ötletgeneráló és problémamegoldó technika, amelyben úgy hozunk létre ötleteket, hogy a meglévő dolgokra újszerűen tekintünk. Míg a logikus (vertikális) gondolkodás a kiválasztott ötletet előre viszi, addig az oldalirányú (laterális) gondolkodás új, friss ötleteket provokál vagy megváltoztatja a vonatkoztatási keretet.
A (vertikális) gondolkodás megpróbálja legyőzni a problémát, a laterális gondolkodás viszont megpróbálja kikerülni a problémát egy radikálisan más megközelítés segítségével.
A fogalmat dr. Edward de Bono alkotta meg, 1970-ben megjelent “Lateral thinking” című könyvében.

Mentális egészség
A jóllét pozitív érzése, amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy megfelelően vegyen részt a társadalmi életben és érvényt szerezzen érdekeinek a mindennapokban. A mentális egészséggel élő emberek képesek arra, hogy felépüljenek a betegségekből, megpróbáltatásokból. Forrás: Mental Health Foundation (2005.)

Megoldásfókuszú másnéven megoldásközpontú coaching, csapatcoaching
A megoldásfókuszú szemléletet eredetileg Steve de Shazer és Insoo Kim Berg dolgozta ki, azzal a céllal, hogy a terápiás üléseken elsősorban azzal foglalkozzanak, mi az, ami működik, ne pedig azzal, ami nem működik. Azt találták, hogy a probléma-fókuszú megközelítésnél eredményesebb, rövidebb ideig tart és hatásosabb, ha az egyéneket, csapatokat a tréner, coach abban segíti, hogy a jövő, a megoldás irányában gondolkodjanak, ahelyett, hogy a múltban vájkálnának.

Menedzsment játék (üzleti szimuláció)
Olyan strukturált, csoportos szerepjáték, amelynek során a résztvevők biztonságos környezetben és kockázatmentesen szerezhetnek saját élményű tapasztalatokat a szervezetek viselkedéséről, különböző stratégiák, szervezési módok várható eredményeiről, a kommunikáció és a problémamegoldás járható és járhatatlan útjairól.

Mentális modell
A mentális modell gondolkodási folyamatunk egyfajta értelmezése arra vonatkozóan, hogyan működnek a dolgok a világban.  A mentális modell belső szimbóluma vagy reperezentációja a külső valóságnak, s feltételezhetően jelentékeny szerepet játszik az észlelésben. A fogalmat valószínűleg Kenneth Craik alkotta meg The Nature of Explanation című, 1943-ban megjelent munkájában, és Peter M. Senge  sikerkönyve Az ötödik alapelv – A tanuló szervezetek kialakításának elmélete és gyakorlata  tette népszerűvé és széleskörűen alkalmazottá a menedzsement irodalomban.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_model
http://hu.wikipedia.org/wiki/Peter_Senge

Modell
Minden modell egyszerűsített leírása annak, hogyan működik valami.
A modell egy olyan leírás vagy analógia, ami segít láthatóvá tenni olyasvalamit, ami közvetlenül nem figyelhető meg.
“Minden modell rossz, ám némelyik igen hasznos.”
W. Edwards Deming http://www.deming.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming

NLP (Neuro-Lingvisztikus Programozás)
Az NLP a hatékony kommunikáció modellje. A modern pszichológia, kommunikációkutatás és rendszergondolkodás gyakorlati alkalmazása, amely lehetővé teszi a sikeres kommunikációt, valamint a célorientált gondolkodást és cselekvést.
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming

Optimizmus
“Örülünk a jelennek, múltnak és fényes jövőt vetítünk magunk elé.” Forrás: Lyubomirsky, Sonja: Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Ursus Libris, 2008. Az optimizmusról bővebben: Stresszkezelés és boldogságfokozás a munkahelyen című tréningünkön tudhat meg.

Orientációs tréning

A céghez érkező új munkatársak vagy a csapatba érkező új csapattagok fogadására, befogadására szervezett tréning, melynek fő célja az újak mielőbbi integrációja – a cég számára és az új tagok számára is előnyös módon.

Ökomarketing
Az ökomarketing egy lehetséges meghatározása
“Az ökomarketing egy olyan környezettudatos etikai elveken nyugvó módszer, amely a marketing teljes tudományos és gyakorlati eszköztárát felhasználva azon munkálkodik, hogy az ökonómia rohamosan növekvő világa átalakuljon egy intelligens, önszabályozó rendszerré, ahol a folyamatok visszacsatolása révén elsősorban koordinatív eszközökkel határozza meg azok belső korlátait, törekedve ezzel az ökológiai rendszerek önfenntartó szintjének elérésére, megelőzve az esetlegesen bekövetkező, és/vagy elháríthatatlan külső hatásokat.”

Az ökomarketing lényege

A  fenntartható fejlődés elvének széleskörű társadalmiasítása, azaz:

 • a lakossággal való megismertetése és elfogadtatása, illetve
 • ezen elvek megvalósulásának / megvalósításának gyakorlati támogatása.

Kiss Tibor, BIOKOM Kft.

Önmenedzselő team
Egyének csoportja, akik együtt dolgoznak egy közös cél és a cég céljainak elérése érdekében. A csapat maga dönti el, hogyan fog működni, hogyan éri el célját, de saját célját mindig összehangolja a szervezet céljaival.

Pozitív pszichológia
“A pozitív pszichológia azzal foglalkozik, mi az, amiért érdemes élni. Művelői meg vannak győződve róla, hogy éppen olyan fontos megtanítani az embereket a pozitív tudatállapotok kifejlesztésére – vagyis, hogy a lehető legtöbb örömben és legnagyobb boldogságban részesüljenek -, mint amennyire a rossz tudatállapotok megváltoztatására és a lélek betegségeinek meggyógyítására, amire a hagyományos pszichológia koncentrált.” Forrás: Lyubomirsky, Sonja: Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Ursus Libris, 2008. 17. o.

Provokáció
A provokáció olyan tudatos viselkedésbeli, kommunikációs beavatkozás, melynek célja, hogy a másik félből egy konkrét (általában ösztönös, tudattalan) viselkedést váltson ki.
Héder Sándor

Rendszer
Természeti rendszer: egy olyan entitás, amely a részek egymásra hatásán keresztül tartja fenn önmagát.(Ludwig von Bertalanffy)
Ember alkotta rendszer: egy közös cél érdekében működő, egymásra kölcsönösen ható részek csoportja, amelyet komplex és egybefoglaló egészként észlelünk. (Peter M. Senge)

Rendszer intelligencia
A rendszer intelligencia a komplex rendszerekben való intelligens viselkedést jelenti. A rendszer intelligenciával rendelkező szereplő sikeresen és hatásosan megbírkózik a környezetében lévő rendszer visszacsatolási mechanizmusaival. Látja magát, mint az egész részét, az egész hatását magára és az ő hatását az egészre. Megfigyelve saját kölcsönös függőségét azzal a rendszerrel, amelynek része, képes intelligensen cselekedni.
A rendszer intelligenciával rendelkező személyt nem hipnotizálja meg, nem kedvetleníti el a komplex rendszerek kiszámíthatatlan működése, átláthatatlansága, hanem megfelelő optimizmussal bízik abban, hogy kétlábon járva, kreatívan tud menetközben cselekedni bármi is bukkanjon elő.
Esa Saarinen, Helsinki University of Technology

Rendszerelvű tárgyalás
A rendszerelvű tárgyalás egy olyan személyes kommunikációs interakció melyben a résztvevők:

 • Felismerik, képviselik és tisztelik egymás belső kereteit (értékek, meggyőződések, célok, célrendszerek, érdekek).
 • Kommunikációjuk során olyan kommunikációs eszközökkel rendelkeznek, amelyekkel elegánsan tudják céljaikat képviselni, összegyeztetni, és közös új célokat kitűzni.
 • Képesek mérlegelni megállapodásaik és megállapodásaik elmaradásának térbeli és időbeli hatásait és azokat visszacsatolni céljaikhoz

Héder Sándor

Rendszergondolkodás
Integrációs megközelítés, amely azon az elképzelésen alapul, hogy a rendszert alkotó részek másként viselkednek, ha azokat elkülönítjük a rendszer környezetétől vagy más részeitől. Szemben Descartes és más redukcionista filozófusok elméletével a rendszergondolkodás azt javasolja, hogy holisztikus módon tekintsünk a rendszerekre. A rendszergondolkodás úgy akarja megérteni a rendszereket, hogy a rendszert alkotó részek közötti kapcsolatokat és interakciókat vizsgálja.
A rendszergondolkodás megpróbálja bemutatni, hogy az események a távolság és az idő miatt elkülönülnek egymástól és a kis katalitikus események is okozhatnak nagy változásokat a komplex rendszerekben. Felismeri, hogy a rendszer egy területén történő javító szándékú beavatkozás ellentétes hatást válthat ki a rendszer más területén – ez elősegíti a szervezeti kommunikációt minden szinten, hogy elkerülhessük a silo hatást.
A rendszergondolkodás technikája bármely típusú rendszer tanulmányozásához használható: természetes, tudományos, mérnöki, emberi vagy fogalmi rendszerekhez egyaránt.

A rendszergondolkodók alapvetései

 • A rendszer egy dinamikus és komplex egész, amely strukturált és funkcionális egységként vesz részt interakciókban
 • A rendszer különböző elemei között energia, anyag és információ áramlik
 • A rendszer mindig a környezetével együtt érthető meg
 • Energia, anyag és információ áramlik a rendszert körülvevő környezetbe és onnét a rendszerbe

http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_thinking

Rugalmas ellenállóképesség – reziliencia (resilience)
Eredetileg a mérnöki fizikából vett kifejezés. Jelentése: rugalmas ellenállási képesség, azaz valamely rendszernek – legyen az egy egyén, egy szervezet, egy ökoszisztéma vagy éppen egy anyagfajta – azon reaktív képessége, hogy erőteljes, meg-megújuló, vagy akár sokkszerű külső hatásokhoz sikeresen adaptálódjék.

“A reziliencia (resilience) az egyénben a kockázat és a megpróbáltatások dacára való sikeres alkalmazkodásra utal.”

“A reziliencia (resilience) a viszontagságos körülményekkel szemben megnyilvánuló képesség a boldogulásra, érlelődésre s a kompetencia növelésére.” Gordon

A reziliencia (resilience) legszélesebb értelemben olyan gyűjtőnév, amelybe mindazon erőforrások, erények és ravaszságok beletartoznak, melyeknek hála a halandó ember belekapaszkodik az életbe, kötelező és egyéni traumák véghetetlen számát elviselvén, újra meg újra visszakapaszkodik; szinte legyőzi a múló időt. Livia Javor

A reziliencia (resilience) a sikeres alkalmazkodás folyamata, képessége, vagy kimenete a kihívást jelentő vagy fenyegető körülmények ellenére. Masten (1997.)

“A reziliencia (resilience) azt jelenti, képesek vagyunk hatékonyan irányítani mind a külső környezetet, mind pedig belső élményeinket. Amikor reziliensek vagyunk, megbízunk saját képességeinkben, melyek segítségével felépülünk a stresszből. Képesek vagyunk a problémákat lehetőségekként látni.” Dr. Sandra Parker

Stressz
“Az élő szervezet válasza bármilyen természetű megterhelésre.” Forrás: Selye János: Stressz distressz nélkül

Személyes hatékonyság
Az a körülményektől független, stresszmentes állapot, amikor is készek vagyunk a helyzethez igazított cselekvésre. Forrása elménk tisztasága, gondolataink rendezettsége.

Szervezeti tanulás
A tudás egyik területe, amely modelleket és elméleteket tanulmányoz arról, hogyan tanul és alkalmazkodik egy szervezet.

Szimuláció
A szimuláció olyan vizsgálat, amikor egy rendszer, folyamat fizikai vagy számítógépes modelljén tanulmányozzák a rendszer várható, illetve valódi viselkedését.
Tréninghelyzetekben a szimuláció olyan módszer, amelynek során a résztvevők munkájában előforduló eseményeket, folyamatokat, körülményeket idézünk fel. A szimuláció lehetőséget ad a tréning résztvevőinek arra, hogy biztonságos és ellenőrzött környezetben szerezzenek tapasztalatokat munkájuk valamely területével kapcsolatban és fejlesszék ehhez szükséges képességeiket.
http://en.wikipedia.org/wiki/Simulation

Tanuló szervezetek
Tanulós szervezet akkor jön létre, ha egy cég támogatja munkatársai tanulását és folyamatos változását. A modern vállalatokra nehezedő nyomás eredménye a tanuló szervezet, amely lehetővé teszi, hogy a szervezet versenyképes maradjon az üzleti életben. A tanuló szervezetek 5 alapvetése: a rendszergondolkodás, a mentális modellek, személyes kiválóság, közös jövőkép, csoportos tanulás.

Tapasztalati tanulás – Experiential learning
A tapasztalati tanulás az egyént helyezi a tanulás fókuszába, miközben a David A. Kolb által leírt 4 fokozaton vezeti keresztül: 1. konkrét tapasztalat, 2. megfigyelés és reflexió, 3. absztrakt fogalom kialakítása, 4. ellenőrzés egy új szituációban.

Tárgyalás
Annak alapvető eszköze, hogy elérjük, amit másoktól akarunk.
Két irányú kommunikáció, aminek az a rendeltetése, hogy egyességre jussunk másokkal, azonos és eltérő érdekeinket illetően.
Fisher-Ury-Patton: A sikeres tárgyalás alapjai 10. o.

Tárgyalástechnika
Tárgyalási és viselkedési stratégiák, eszközök, módszerek összessége, amelyeket a tárgyalások során felhasználhatunk.

Tárgyalástechnikai tréning
A tárgyalások során sikeresen használható tárgyalási és viselkedési stratégiák, eszközök, módszerek megismerése, kipróbálása és begyakorlása.

Tiszteletteljes provokáció
A tiszteletteljes provokáció olyan viselkedésbeli, kommunikációs beavatkozás, amelynek segítségével a másik fél az ösztönös és tudattalan viselkedését át tudja világítani és helyette olyat tud választani, amely jobban megfelel céljainak.
Héder Sándor

Tréning
A tudás, a készségek fejlesztésének folyamata a jelenlegi vagy egy jövőbeli munka eredményes elvégzése érdekében.

Tudás
A tudás körülhatárolt tapasztalatok, értékek, kontextuális információk folyton változó egyvelege, amely keretet ad új tapasztalatok, információk elbírálásához és elsajátításához.

Explicit (kifejezhető) tudás

 • Tudásunk átadható, nyilvánosságra hozható, szavakkal kifejezhető része.
 • Ami beszámolókba, dokumentumokba, szabadalmakba van foglalva.
 • Pontosan továbbítható.
 • Ilyen a kodifikált tudás.

Implicit (hallgatólagos) tudás

 • Tudni azt, hogyan kell úszni, biciklizni.
 • Tudásunk szavakkal ki nem fejezhető, másnak át nem adható része.
 • Korábban az inas rendszer, napjainkban a coaching hivatott a hallgatólagos tudás átadására.

Forrás: Davenport, Prusak: Tudásmenedzsment. Kossuth Kiadó. 2001.

Tudásmenedzsment
Az egyik legrövidebb meghatározás szerint a tudásmenedzsment nem más, mint az intézményi szellemi tőke növelését célzó törekvések összessége.
Egy másik definíció szerint a tudásmenedzsment a tudástőke létrehozásának, megtartásának, megosztásának, számontartásának és felhasználásának alapvetően új módja.

Tudatos jelenlét (mindfulness)
A figyelem egy adott célra való irányítása egy adott pillanatban minden ítélkezés nélkül.

Vezetés
“Vezető az, akinek vannak követői.” Peter Drucker
“A vezetés befolyásolás – sem több, sem kevesebb.” John C Maxwell
“Vezető az, aki jól ismeri önmagát, jövő képet lát maga előtt, melyet képes hatékonyan kommunikálni, aki képes bizalmat építeni kollégái között és valós cselekedetekben bizonyítja saját vezetői potenciálját.” Warren Bennis

Workshop
Rövid és intenzív kurzus kis csoportok részére, főként problémamegoldás céljából.wordnet.princeton.edu/perl/webwn

Megosztás:
FacebookLinkedInTwitterGoogle+WhatsAppBlogger PostEmail