“Ne játsszuk a felnőttet, de játsszanak a felnőttek!”

 

Mini tréning – maximális élvezet
Ha nem akar, ha nincs ideje egy egész napos tréninget megrendelni, szívesen állunk rendelkezésére mini tréningjeinkkel, ahol 2-3 órás csapatépítő játékokkal tanítjuk, formáljuk és frissítjük a résztvevőket.A csapatjátékok arra is alkalmasak, hogy kiegészítsenek, feldobjanak egy megbeszélést, előre megalapozzák egy meeting jó hangulatát, avagy levezethetnek egy nehéz napot.Az Ön dolga csupán az, hogy átgondolja, milyen fő témára, problémára helyezi a hangsúlyt, mi pedig játékot javaslunk hozzá készletünkből. A játék utáni feldolgozó megbeszélést is szívesen koordináljuk, vagy az Önök igényei alapján vállalunk belőle részt.
Mikor nem javasoljuk a mini tréning csapatjátékait?
Ha egy konkrét konfliktus vagy probléma leköti munkatársai figyelmét, nehezen adják át magukat a játék és a játékos feladatmegoldás örömének. Ilyen esetekben inkább a csapatcoachingra épülő tréningünket ajánljuk, amely egyszerre tartalmaz problémamegbeszélő, kommunikációs blokkokat és energizáló, hangulatos csapatépítő játékokat.Várjuk kérdéseit, megrendeléseit!
Héder Sándor – ügyvezető
Tel: 06-30-9578-515
E-mail: forlong@t-online.hu
felnott

LESZÁLLÓPÁLYÁK

Időszükséglet: kb. 1 óra.
Létszám: 4-28 fő, 2-4 fős csapatokban.

A csapatoknak helikopter-leszállópályákat kell építeniük a lehető legnagyobb értékben, előre megadott alapanyagokból. A játék olyan helyzet modellezésére szolgál, ahol a csapatoknak önálló feladatuk van, miközben közösen kell profitot termelniük, amely a csapatok profitjainak összege lesz. Mire törekedjenek a csapatok: a saját vagy a céges profit növelésére? Vajon megjelenik-e egy “karmester”? A játék időre megy – hisz az idő pénz!

Tanulási lehetőségek a játék során

 • Üzleti lehetőségek megteremtésének módjai
 • Személyes felelősségvállalás és bizalom mások munkája iránt
 • A feladatértelmezés fontossága időnyomás alatt
 • A csapatok közötti kommunikáció és az együttműködés fontossága
 • Időbeosztás, időkihasználás, kompromisszum keresés
 • A kreativitás és a kivitelezhetőség egyensúlyának megtalálása
 • Tárgyalástechnikai alapok

felnott

FÚRÓTORONY

felnottIdőszükséglet: kb. 1,5-2 óra.
Létszám: 7-21 fő.

A játék célja, hogy a résztvevők megismerjék a hatékony team-munka alapvető elemeit: tervezés, kommunikáció, közös munkavégzés az előzetesen kitűzött célok elérése érdekében. A játék során a csapat tagjai egy egyszerű feladaton dolgoznak, amely 3-4 különböző területet is felölel.

Tanulási lehetőségek a játék során

 • Miért fontos, hogy időt fordítsunk a feladat teljes egészének megértésére, a célokra és az akadályokra egyaránt? Célok, feladatkörök pontos tisztázása még a munka megkezdése előtt
 • A profitorientált gondolkodás
 • A tervezés szerepe és fontossága: előzetes tervek és a tervek folyamatos felülvizsgálása
 • Az egyes tagok munkájának hatása a csapat többi tagjára
 • A vezetői munka kihívásai egy olyan új területen való munkálkodás során, amelyen a vezetőnek nincsenek tapasztalatai
 • Csapaton belüli hatékony kommunikáció
 • A feladat végrehajtásának kritériumai és azok hatása az eredményességre

felnott

EGYSZER VOLT RT.

felnottIdőszükséglet: kb. 2,5 óra.
Létszám: 9-30 fő.

A játék egy háromlépcsős szervezet működését és kommunikációját modellezi. A szervezet egységei el vannak zárva egymástól, csupán írásban érintkezhetnek. A felső vezetés utasításokat ad, a munkások végrehajtanak, a középvezetés pedig a haját tépi. Miért nem sikerül az utasításba adott egyszerű feladat teljesítése határidőre? Ki a hibás? Ki, mit vétett? És miért kommunikálunk olyan hatástalanul?

Tanulási lehetőségek a játék során

 • A célok tiszta definiálása és kommunikálása, illetve mindezek hiányának hatása a különböző csoportok szemléletére, véleményére, ítéleteire
 • Tipikus viselkedések és ítéletek megjelenése a munkavégzés során
 • Sémák a szerepekről
 • Mentális modellek
 • Hiányosságok a közös értelmezésben, a kulcsfeladatok megvalósításában és az időbeosztásban az egész szervezetben
 • A fontossági sorrend szerepe vagy hiánya
 • A játék kiemelt területe az információáramlás, illetve annak hiányos volta, bemutatva, hogy milyen szükségszerűségek vezetnek – nagy cégek esetében – a kommunikáció kisiklásához, s ennek következtében a frusztráció eluralkodásához, a morál pusztulásához

felnott

CSAPATTÁRS

felnottIdőszükséglet: kb. 1 óra.
Létszám: 12-24 fő.

A játék célja az együttműködés és a versengés dinamikájának megtapasztalása a csapaton belül és a csapatok között.

Tanulási lehetőségek a játék során

 • A csapatstratégia rugalmas változtatása a körülmények függvényében
 • Az egyéni ösztönzés hatása a csapaton belüli munkára
 • A túlfűtött egyéni ambíciók hatása a csapatmunkára
 • A versennyel és az együttműködéssel kapcsolatos egyéni attitűdök hatása a csapat teljesítményére

felnott

DARU, DE NEM MADÁR

felnottIdőszükséglet: kb. 1,5 óra.
Létszám: 9-30 fő.

A játék során a vezető irányításával egy különböző kritériumoknak megfelelő szerkezetet kell elkészíteni, dokumentálni. A résztvevők előtt – miközben versenyt futnak az idővel – számos megoldásra váró feladat és probléma vár.

Tanulási lehetőségek a játék során

 • A feladat közös értelmezésének fontossága
 • Feladat végrehajtás korlátozott időkeretek között
 • Kritériumrendszerek felállítása, tisztása
 • A vizuális kommunikáció fontossága
felnott

FLÚGOS FUTAM

felnottIdőszükséglet: kb. 1,5 óra.
Létszám: 4-20 fő, 2-4 fős csapatokban.

A játék elsősorban olyan helyzet modellezésére szolgál, ahol az egyes csapatoknak a másiktól kapott információkból, tervekből kell dolgozniuk. Mennyire függ a siker az egyes csapatoktól és az együttműködésüktől?

Tanulási lehetőségek a játék során

 • Időbeosztás, időkihasználás, kompromisszum keresés
 • A közös megbeszélések dinamikája, a csapatrészeken belüli tudások, tapasztalatok kiaknázása
 • A kivitelezők fejével való gondolkodás
 • A kreativitás és a kivitelezhetőség egyensúlyának megtalálása
 • Részlegek közötti együttműködés
 • Egyértelmű írásos kommunikáció
 • Az ösztönzés hatása a részlegek együttműködésére

felnott

KOMMUNIKÁLJ!

felnottIdőszükséglet: kb. 1,5 óra.
Létszám: 7-30 fő.

A játék célja, hogy a vezetők csupán szóbeli instrukciókkal irányítsák munkatársaik építőmunkáját, anélkül, hogy vizuális visszacsatolást kapnának.

Tanulási lehetőségek a játék során

 • A szóbeli kommunikáció hatékony strukturálása; teljes kép + részletek
 • A közös nyelv használatának fontossága
 • Az azonos nézőpontok szerepe
 • Az átadandó információ mennyisége
 • A visszakérdezés fontossága
 • A nem verbális kommunikáció szerepe
 • A vizuális kommunikáció hiányának megtapasztalása
 • A türelem szerepe
 • Hogyan tudjuk a kommunikációs partner igényeihez szabni a kommunikációt?
 • Megtapasztalni, hogy a kommunikáció értelme a kapott válsz: hiába jó az elképzelésünk, ha azt nem tudjuk egyértelműen átadni

felnott

DIGITÁLIS KIJELZŐ

felnottIdőszükséglet: kb. 45 perc.
Létszám: 6-30 fő.

A játék elsősorban olyan helyzet modellezésére szolgál, ahol több csapatnak kell egy folyamatban dolgoznia és csak akkor lesznek sikeresek, ha a saját munkájuk mellett a folyamat eredményességére is törekszenek. Ezt elméletben minden szereplő tudja, de mi gátolja a megvalósítást?

Tanulási lehetőségek a játék során

 • A feladatértelmezés fontossága stressz helyzetben
 • Beidegződött viselkedések, gondolkodásmódok megjelenése stressz helyzetben
 • A magunkra optimalizálás a tudattalan hozzáértés szintjére került a “hagyományosan” működő szervezetekben

felnott

A CÉL ACÉL!

felnottIdőszükséglet: kb. 1 óra.
Létszám: 7-60 fő.

A játékban a résztvevők a célkitűzés lépéseit, kritériumait gyakorolhatják, majd a célok megvalósítására tett kísérletek után összehasonlíthatják céljaikat az elért eredményekkel. Érdemes biztosra menni? Vagy inkább kockáztassunk? Alacsony célt tűzzünk ki vagy inkább magasat? A célkitűzés súlyos feladatát tovább bonyolítja, hogy a csapatok közötti versenyben is helyt kell állniuk a résztvevőknek.

Tanulási lehetőségek a játék során

 • Reális, közös célkitűzés
 • Közös döntéshozás
 • Folyamatos fejlődés
 • Az eredmények hatása a következő célkitűzésekre
 • Az egyéni célok hozzáigazítása a csapat célokhoz

felnott

A TENGER URAI

felnottIdőszükséglet: kb. 3-4 óra.
Létszám: 9-30 fő.

A játékban csapatok versengenek egymással a lehető legnagyobb nyereség megszerzése érdekében. A tengerből kifogott halak eladása képezi nyereségük alapját, forrásként pedig bankszámla egyenleg, egy hajóflotta és két halászterület áll rendelkezésükre. A csapatok minden évben döntést hoznak arról, hány hajót küldenek ki a tengerre, hány új hajót vesznek más csapatoktól vagy a hajógyárból.
A játék tétje, hogy rádöbbenek-e a csapatok önmaguk és a természet határaira, felismerik-e, mikor és miért kell a versengést együttműködésbe fordítani vagy rohamléptekben haladnak a teljes összeomlás felé a bankszámlaegyenleg növelésének reményében.

Tanulási lehetőségek a játék során:

 • Együttműködés a csapaton belül és a csapatok között
 • Csapatszerepek felosztása
 • A stratégia kidolgozásának és módosításának lehetőségei és szükségszerűsége
 • A célok közös értelmezésének fontossága
 • Közös döntéshozás időnyomás alatt
 • Kommunikáció a csapaton belül és a csapatok között
 • A tárgyalási célok meghatározása
 • A tárgyalás eszköztárának gyarapítása
 • Mások meggyőzése, befolyásolása

Rövid és izgalmas játékaink sorozata alkotja a “Szabadon a csapatom” című képzésünket.

Megosztás:
FacebookLinkedInTwitterGoogle+WhatsAppBlogger PostEmail